Spacer badawczy ulicą Nadarzyńską: Relacja z wydarzenia
W środę, 26 czerwca 2024 r., na wschodnim odcinku ulicy Nadarzyńskiej odbył się spacer badawczy, który zgromadził mieszkańców oraz przedstawicieli Wydziału Urbanistyki i Architektury. Była to doskonała okazja do wymiany pomysłów i poznania przyszłych planów zagospodarowania tej części miasta.

Spotkanie mieszkańców z architektami i urzędnikami

Wydarzenie zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz pracownię projektową SAWAWA z Warszawy miało na celu bliższe zapoznanie mieszkańców z planami dotyczącymi ulicy Nadarzyńskiej. Spacer rozpoczął się na odcinku między ulicami Kniaziewicza a Kilińskiego, gdzie uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć i omówić proponowane zmiany.

Przedstawiciele pracowni SAWAWA, którzy wygrali przetarg na projektowanie nowej koncepcji ulicy, przedstawili swoje pierwsze pomysły oraz zasady projektowania przestrzeni miejskich. Mieszkańcy mieli okazję wysłuchać, jakie rozwiązania są planowane, a także podzielić się swoimi oczekiwaniami i obawami.

Znaczenie zieleni miejskiej

Podczas spaceru duży nacisk położono na tematykę zieleni miejskiej. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że drzewa i roślinność są nieodzownym elementem przestrzeni publicznej, zwłaszcza w upalne dni, kiedy to właśnie w ich cieniu można znaleźć chwilę wytchnienia. Dyskusje na temat planowanego zagospodarowania zieleni były jednymi z najważniejszych punktów spotkania.

Architekci zwrócili uwagę na konieczność zachowania istniejących drzew oraz planowania nowych nasadzeń, które nie tylko poprawią estetykę ulicy, ale również przyczynią się do poprawy jakości powietrza i komfortu mieszkańców.

Możliwość włączenia się w konsultacje

Mieszkańcy, którzy nie mogli wziąć udziału w spacerze, mają możliwość przesłania swoich uwag i sugestii dotyczących projektu ulicy Nadarzyńskiej drogą mailową. Konsultacje będą trwały do 3 lipca 2024 r., co daje jeszcze kilka dni na wniesienie swoich propozycji.

Urząd Miasta i Gminy zachęca wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w procesie tworzenia nowej przestrzeni miejskiej. Jest to doskonała okazja, aby wpłynąć na kształtowanie najbliższego otoczenia i wprowadzenie zmian, które będą odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności.

Data publikacji: 27.06.2024 r. – Wydział Urbanistyki i Architektury UMiG Piaseczno


UM Piaseczno