Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

Jaki prawnik, gdy ogłaszasz upadłość konsumencką w Warszawie?

Upadłość konsumencka nazywana jest także potocznie bankructwem. Skutkiem tej procedury jest oddłużenie, poprzez uregulowanie długów wobec wierzycieli. Czasem sąd orzeka także o zniwelowaniu części lub całości zadłużenia. Warto zaznaczyć, że jest to w większości przypadków bardzo trudna i skomplikowana procedura. Dobrze jest zdecydować się na pomoc kancelarii adwokackiej. Jaki prawnik od upadłości konsumenckiej będzie godny zaufania w Warszawie?

Jak wybrać prawnika, który pomoże z upadłością konsumencką?

Poszukiwania prawnika wielu z nas rozpoczyna w sieci. To właśnie tu znaleźć można nie tylko szerokie grono adwokatów, ale i zapoznać się z opiniami wystawianymi przez klientów, którzy skorzystali z ich usług. Cenne mogą być także wskazówki bliskich, którzy przeszli przez procedurę ogłaszania upadłości konsumenckiej z pomocą kancelarii. Kolejnym z ważnych kryteriów, które należy brać pod uwagę podczas wyboru prawnika, jest jego doświadczenie w sprawach różnego typu związanych z oddłużaniem. Upadłość konsumencka w Warszawie to zadanie dla adwokata Michała Hajduka, który specjalizuje się w tej dziedzinie. Oprócz świadczenia pomocy prawnej, jest także autorem książki omawiającej procedurę ogłaszania upadłości osób fizycznych, co świadczy o głębokim zainteresowaniu tematem, które także cechuje prawnika będącego dobrym specjalistą. Szeroka znajomość kwestii związanych z upadłością konsumencką pozwala mu na rzetelne i klarowne wyjaśnienie wszelkich aspektów tej procedury. Co ważne, podczas spotkania z prawnikiem, warto zwrócić uwagę na jego cechy charakteru, takie jak zaangażowanie, staranność oraz empatia.

Jak prawnik pomoże podczas ogłaszania upadłości konsumenckiej?

Pomoc adwokata podczas ogłaszania upadłości konsumenckiej zależy od potrzeb klienta. Przede wszystkim obejmuje porady prawne, które w wielu przypadkach mogą odbyć się nie tylko w kancelarii, jak i telefonicznie oraz e-mailowo. Doświadczeni prawnicy mogą dokonać skutecznej analizy indywidualnej sytuacji każdego z klientów i sprawdzić, czy aktualne przesłanki są wystarczające do pozytywnego przychylenia się sąd do wniosku. Dodatkowo kancelaria prawna może pomóc w dopełnieniu formalności związanych z prawidłowym wypełnieniem pism oraz ze zgromadzeniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji, która wymagana jest przez sąd. Prawnik posiada możliwości pozwalające na ustalenie zadłużenia oraz danych wierzycieli. Adwokat ma prawo do reprezentowania klienta przed sądem w postępowaniu, jak i po ogłoszeniu decyzji oraz kontaktowania się w jego imieniu z komornikami, syndykiem, a także wierzycielami. Warto podkreślić, że do kancelarii można udać się na każdym etapie trwania postępowania, nawet w trakcie, gdy konieczne jest uzyskanie porady lub pełnomocnika.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką z pomocą prawnika?

O upadłość konsumencką wnioskować mogą konsumenci, czyli osoby fizyczne, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy – nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące wspólnikami (w tym akcjonariuszami, komplementariuszami oraz komandytariuszami). Wnioskodawca musi udowodnić przed sądem, że jest niewypłacalny, czyli nie posiada możliwości uregulowania swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Prawo do ogłoszenia upadłości przysługuje raz na 10 lat. Przed wprowadzeniem zmian w prawie w 2020 roku sytuacja dłużnika nie mogła wynikać z jego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Dzisiaj tego typu okoliczności nie stanowią podstawy do oddalenia wniosku, jednak mogą stanowić przeszkodę w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Powodem do wydania negatywnej decyzji dla sądu jest jednak działanie na szkodę wierzycieli w ciągu ostatnich 10 lat, związane ze świadomym wyzbywaniem się majątku, który mógłby wejść w skład masy upadłościowej.