Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

Diody impulsowe inaczej nazywane diodami Schottky’ego są szczególnym i niezwykle popularnym rodzaje diod półprzewodnikowych. To, co je odróżnia od innych urządzeń tego typu, to nietypowa konstrukcja złącza.

Specyfika diod impulsowych

To, co charakterystyczne dla diod impulsowych to niewielka pojemność złącza, co jest jednocześnie największym atutem tego typu urządzeń. Dzięki temu diody impulsowe cechują się bardzo szybkim czasem przełączania. Sama nazwa diody pochodzi o nazwiska niemieckiego fizyka Waltera Schottky’ego, który stworzył podwaliny pod wynalezienie tego urządzenia. Jest jednocześnie wynalazcą mikrofonu wstęgowego, który powszechnie wykorzystywany jest do profesjonalnej rejestracji dźwięków. Znany jest też ze swoich prac nad lampami elektronowymi i rewolucyjnych badań dotyczących szumów termicznych i szumów śrutowych w urządzeniach elektronowych. Współcześnie diody impulsowe możemy znaleźć w wielu odmianach. Jedną z nich dioda impulsowa TS4148RXG. Możemy ją nabyć choćby za pośrednictwem hurtowni Micros.

Działanie

Dioda półprzewodnikowa jest tym elementem elektronicznym, który umożliwia przewodzenie prądu w pożądanym kierunku, a jednocześnie skutecznie blokuje przepływ prądu w kierunku odwrotnym. Sama budowa standardowej diody sprowadza się do nieliniowych, dwukońcówkowych elementów, w których wbudowane jest specjalne złącze, które stworzone jest z domieszkowanych półprzewodników. Tymczasem w przypadku diody impulsowej brak jest tego złącza p-n. Zamiast niego w tym samym miejscu zlokalizowane jest złącze metal – przewodnik. Samo łącze jest pokryte metalem i wyróżnia się tu dwie charakterystyki łącza – liniową oraz nieliniową. Te pierwsze to łącze o charakterze opornościowym, te drugie to łącza prostujące, które są właśnie wykorzystywane w diodach impulsowych.

Sama dioda Schottky’ego wyróżnia się na tle innych diod półprzewodnikowych tym, że ma niezwykle małą pojemność złącza. Dzięki temu czas przełączenia to jedynie 100 ps. Tym samym małe diody impulsowe gwarantują poprawne działanie także przy tych częstotliwościach, które dochodzą do kilkudziesięciu GHz. Z kolei diody impulsowe dużych rozmiarów stosuje się powszechnie w impulsowych urządzeniach energoelektronicznych. Wykorzystywane są zasilaczach komputerowych, przetwornicach napięcia czy na przykład w falownikach. Za największe zalety diody impulsowej uważa się dwukrotnie mniejszy spadek napięcia, zwłaszcza w porównaniu do diody krzemowej. Dodatkowo diody Schottky’ego cechuje się bardzo niewielkim napięciem wstecznym.

1000 Znaków do wykorzystania