Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Ustanowie i Krupiej Wólce ruszyła pełną parą
W powiecie piaseczyńskim trwa przebudowa ważnego odcinka drogi, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. W Ustanowie i Krupiej Wólce powstaje nowoczesny ciąg pieszo-rowerowy, który ma ułatwić poruszanie się zarówno pieszym, jak i rowerzystom.
  1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 2800 m.
  2. Prace wykonywane etapami po 300-500 m.
  3. Spotykane problemy z niezinwentaryzowanymi obiektami i aktami wandalizmu.
  4. Apel do mieszkańców o zgłaszanie przypadków dewastacji.

Na drodze powiatowej nr 2826W, obejmującej ulice Parkowa i Główna, od skrzyżowania z ulicami Podleśną i Południową w Ustanowie do skrzyżowania z ulicami Słoneczną i Górną w Krupiej Wólce, trwa intensywna przebudowa. Projekt przewiduje przekształcenie istniejącego chodnika w ciąg pieszo-rowerowy oraz regulację rowów.

Całkowita długość przebudowywanego odcinka wyniesie około 2800 metrów. Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym, prace zostały podzielone na etapy po 300-500 metrów. Każdy z etapów obejmuje ustawienie nowych krawężników i obrzeży, wykonanie podbudowy z tłucznia, a na końcu ułożenie masy asfaltowej.

Obecnie działania koncentrują się na ulicy Parkowej, od skrzyżowania z ulicą Podleśną do skrzyżowania z ulicą Słowiczą. Prace te, mimo że z pozoru proste, napotykają na liczne trudności. W trakcie realizacji projektu okazało się, że niektóre obiekty drogowe nie były zinwentaryzowane, co wymaga ich dodatkowej przebudowy.

Dodatkowo, niestety, prace są zakłócane przez akty wandalizmu. Niszczenie wykonanych już robót, dewastacja materiałów budowlanych oraz kabin sanitarnych nie tylko opóźniają harmonogram, ale również generują dodatkowe koszty. W związku z tym, apelujemy do mieszkańców o czujność i zgłaszanie wszelkich przypadków wandalizmu odpowiednim służbom. Ochrona wspólnego mienia i poszanowanie pracy wykonawców jest kluczowe dla terminowego zakończenia inwestycji.

Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość w trakcie realizacji projektu. Wierzymy, że nowy ciąg pieszo-rowerowy przyczyni się do poprawy jakości życia w naszej społeczności, oferując bezpieczne i komfortowe warunki do codziennego poruszania się.


Źródło: Powiat Piaseczyński