Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

Podjęcie legalnej pracy w Polsce przez cudzoziemca nie jest możliwe bez specjalnego dokumentu, jakim jest zezwolenie na pracę. Aby uzyskać to pozwolenie, niezbędne jest posiadanie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, które to umożliwiają legalny pobyt w naszym kraju. Jak ubiegać się o zezwolenie na pracę?

Zezwolenie na pracę typu A - co to jest?

Ten typ pozwolenia wydawany jest wyłącznie przy wskazaniu podmiotu, który powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Innymi słowy, w dokumencie tym wskazywany jest pracodawca. Ponadto, wymieniony jest także konkretny zawód czy też stanowisko, na którym będzie pracował ubiegający się o pracę cudzoziemiec. - “Co ważne, żadne odstępstwa nie są akceptowane i dana osoba ma wykonywać dokładnie tę pracę, która została wskazana we wniosku o zezwolenie na pracę, jak również u tego konkretnego przedsiębiorcy” - wyjaśniają eksperci z firmy BOS Licencje Transportowe, która pośredniczy w uzyskiwaniu takich pozwoleń w województwie mazowieckim.

Zezwolenie na pracę jest konieczne do legalnego zatrudnienia na podstawie zarówno umowy o pracę, jak również umów cywilnoprawnych, czyli np. umowy zlecenia.

Zmiana pracy przez cudzoziemca - potrzebne jest nowe zezwolenie!

Szczegółowy opis rodzaju zatrudnienia w zezwoleniu na pracę oznacza, że jeśli cudzoziemiec chce zmienić miejsce zatrudnienia lub stanowisko, musi bezwzględnie ubiegać się o nowy dokument. Wyjątkiem od takich sytuacji jest zmiana nazwy podmiotu zatrudniającego. Jeśli reszta warunków opisanych w zezwoleniu, tj. stanowisko i zakres pracy, nie uległy zmianie, wówczas dotychczasowe pozwolenie na pracę zachowuje ważność.

Ważność zezwolenia na pracę zawsze znajduje się na dokumencie. Dokument ten wydawany jest na czas określony, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Jeżeli wiza cudzoziemca została wydana na okres krótszy, niż zezwolenie na pracę, to może ubiegać się o nową wizę właśnie na podstawie pozwolenia na wykonywanie zawodu w naszym kraju.

Co jest niezbędne do uzyskania zezwolenia na pracę typu A?

Aby móc ubiegać się o takie pozwolenie, należy przygotować wcześniej zestaw dokumentów, niezbędnych do pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku. Są to oryginał umowy o pracę, dokumenty potwierdzające odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne przez pracodawcę, kopie paszportu oraz opcjonalnie wizy, dowód osobisty pracodawcy, wyciąg z KRS lub CEiDG oraz pieczęć firmowa. Zdarza się, że wymagany jest również dokument zaświadczający o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na rynku pracy, wydawany przez lokalny urząd pracy.

Składając wniosek należy uzbroić się w cierpliwość, gdyż w niektórych przypadkach zezwolenie na pracę wydawane jest dopiero po kilkunastu tygodniach od złożenia wniosku.

Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pracę

Każdego roku o pozwolenie na pracę typu A ubiega się w naszym kraju kilka tysięcy cudzoziemców. Dla wielu osób, które dopiero przybyły do Polski, cały proces może być dość skomplikowany. Dlatego warto zaufać specjalistom, jak np. firmie BOS którzy zajmują się pomocą w uzyskaniu takich pozwoleń zawodowo. Więcej na temat ich oferty można przeczytać na stronie https://www.licencjetransportowe.com/gitd.html.