Podczas grudniowej sesji powiatowi radni zagłosowali w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego dla jedenastu zasłużonych dla powiatu osób oraz dwóch zasłużonych organizacji.

Odznaka jest wyróżnieniem za szczególne zasługi obywatelskie, za zasługi w działalności samorządowej, społecznej, edukacyjno-kulturalnej oraz gospodarczej.

Kandydatów zgłaszać mogli radni powiatu, zarząd, przewodniczący rady powiatu, burmistrzowie, wójtowie, mieszkańcy, organizacje pozarządowe czy instytucje samorządowe. Następnie wybór kandydatów opiniowało Kolegium Honorowe, a ostateczną decyzję podjęli radni powiatu.

Odznakę otrzymają:

Janusz Marian Bołożuk – prawnik, który w 1991 roku założył na terenie powiatu Fundację Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor”. Bołożuk organizował dla swoich podopiecznych kursy zawodowe, pomoc żywnościową oraz pomoc materialną.

Maria Mioduszewska – w okresie zmian ustrojowych członek NSZZ Solidarność, od początku istnienia samorządności w Polsce do 2018 roku reprezentowała lokalną społeczność w radzie powiatu.

Klub Sportowy Grawitacja – klub, który od 23 lat zaraża tańcem mieszkańców powiatu, a jego zawodnicy zdobywają tytuły Mistrzów Polski, Europy i Świata! Wielokrotnie byli wyróżniani i nagradzani przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu i Turystyki.

Piotr Rytko – prezes Piaseczyńskiego WOPR oraz prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oddział Czersk. Autor publikacji historycznych na temat Urzecza, Góry Kalwarii i Czerska. Autor koncepcji zagospodarowania terenów nad Wisłą w powiecie piaseczyńskim. Organizator Święta Wisły na Urzeczu oraz wystawy fotograficznej „z biegiem Wisły, z biegiem lat”.

Władysław Grochowski – prezes Grupy Arche do której należy Hotel Koszary w Górze Kalwarii. Aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności, organizuje praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich w Górze Kalwarii, jest pełnomocnikiem Fundacji im. Leny Grochowskiej wspomagającej repatriantów.

Jacek Zalewski – tata Anioła Kuby Zalewskiego, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Dobra Wola, działającego na rzecz niepełnosprawnych osób, jest w trakcie realizacji projektu Farma Dobrej Woli – pierwszych na świecie inteligentnych domów dla osób niepełnosprawnych. Jest organizatorem rodzinnej Tataspratakiady i Wolprezy - imprezy organizowanej w podziękowaniu dla wolontariuszy. Kawaler Orderu Uśmiechu.

Alfred Kohn – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, zaangażowany również społecznie, w odkrywanie tożsamości i historii Tarczyna. Jest w posiadaniu 3000 fotografii ukazujących historię ziemi tarczyńskiej, na podstawie których został wydany album fotograficzny. Organizator wielu wydarzeń kulturalnych, m.in. Festiwalu Retro im. Mieczysława Fogga czy Tarczyńskiego Owocobrania. Współorganizator tarczyńskiej edycji „Szlachetnej Paczki”.

Łukasz Owczarek – zaangażowany w działania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu piaseczyńskiego, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie i Górze Kalwarii. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej brązowym krzyżem zasługi za działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stanisława Żeromskiego – dzięki Towarzystwu wiele pięknych i wartościowych budynków Konstancina zostało wpisanych do Rejestru Zabytków. W 1990 roku zainaugurowało i zorganizowało obchody Dni Konstancina. Dba o tożsamość lokalną – organizuje spotkania poświęcone historii miasta, dawnym konstancińskim rodom, ludziom kultury i służby zdrowia. Od 12 lat jest aktywnym współorganizatorem Festiwalu Otwartych Ogrodów.

Stanisław Kiljańczyk – wieloletni sołtys Mrokowa, zaangażowany w życie lokalnej społeczności. Sponsor wydarzeń kulturalnych w Lesznowoli, pomysłodawca i organizator cyklicznych inscenizacji bitew historycznych na lesznowolskich polach. Z wnioskiem o nadanie odznaki dla Stanisława Kilijańczyka wystąpiła grupa mieszkańców załączając do wniosku 101 podpisów.

Dorota Anna Cichocka-Zawada – nauczyciel muzyki i terapeuta muzykoterapii w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach, społecznik służący edukacji i wychowaniu oraz usprawnianiu dzieci z niepełnosprawnością. Współtworzyła Katolicką Szkołę pod Żaglami.

Katarzyna Faliszewska – instruktorka harcerska od 2003 roku, komendantka Hufca ZHP w Piasecznie w latach 2011 – 2015. Działająca na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, zaangażowana w uroczystości patriotyczne i rocznicowe oraz w pozyskanie obecnej siedziby Hufca Piaseczno.

Sławomir Pułka- obecny Komendant Hufca ZHP Piaseczno, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego w Piasecznie, zaangażowany na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, biorący aktywny udział w uroczystościach patriotycznych i rocznicowych.

Odznaki zostaną wręczone laureatom na uroczystej gali 30 stycznia br.