Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

W piątek, 10 stycznia w starostwie odbyło się szkolenie dla Powiatowego Forum Służb Społecznych.

Jego tematem był szeroko pojęty problem przemocy, z podkreśleniem procedury reagowania i zadań, jakie w tym obszarze są przypisane do poszczególnych służb. Szkolenie prowadziła Beata Lutomska – pedagog, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy. Powiatowe Forum Służb Społecznych powstało w zeszłym roku z inicjatywy Ewy Lubianiec, członka Zarządu Powiatu. Celem powołania Forum było stworzenie systemu wzajemnej koordynacji i wsparcia działań pomocowych w ramach wszystkich placówek i instytucji ustawowo powołanych do rozwiązywania problemów społecznych na terenie powiatu.

Forum jest również platformą wymiany doświadczeń, wzajemnego wzmacniania określonych działań i wspólnych szkoleń. PFSS tworzą przedstawiciele: ośrodków pomocy społecznej, zespołu kuratorów, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Domów Pomocy Społecznej,
a także przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej.