Policjanci z Piaseczna niemal codziennie prowadzą zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Uczniowie podczas lekcji poznają zasady bezpieczeństwa oraz aktualne zagrożenia. Uczestnicy mają także okazję dowiedzieć się więcej o policyjnej służbie, także podczas specjalnych zajęć promujących zawód policjanta.

Bezpieczeństwo najmłodszych jest ważnym zagadnieniem dla wszystkich dorosłych. O przeprowadzenie zajęć z tego zakresu przez policjantów zwraca się wiele placówek oświatowych z terenu całego powiatu. Tylko od września policjanci zajmujący się profilaktyką asp.szt. Maciej Blachliński i nadkom. Jarosław Sawicki przeprowadzili 65 takich spotkań. Dodatkowo zajęcia dla najmłodszych prowadzili również dzielnicowi na terenie całego powiatu piaseczyńskiego.

Podczas zajęć we wszystkich placówkach policjanci przypominali zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Przekazali informacje ważne dla pieszych, rowerzystów i pasażerów pojazdów. Szczególnym elementem spotkań  była wiedza o zagrożeniach dla osób, które są słabo widoczne na drodze. Policjanci przekonywali dzieci i młodzież do używania elementów odblaskowych podczas każdej podróży do i ze szkoły, a także w inne miejsca.

Kolejnym ważnym tematem wielu spotkań były zasady zachowania w różnych miejscach i sytuacjach. Policjanci uczulali uczniów na zagrożenia związane z agresją ze strony rówieśników w szkole i w sieci, przypominali o zabezpieczaniu wartościowych przedmiotów, a także omawiali zasady zachowania wobec osób obcych. W klasach starszych policjanci prowadzą warsztaty podczas których uczulamy młodzież na zagrożenia związane ze środkami odurzającymi i innymi używkami.

Spotkania są też okazją do zapoznania dzieci z codziennymi zadaniami policjantów oraz wyposażeniem służbowym funkcjonariuszy. Te tematy poruszamy najczęściej podczas zajęć promujących zawód policjanta, które przeprowadzamy najczęściej w klasach maturalnych.


 

nadkom. Jarosław Sawicki