Policjanci nie zapominają o alarmach smogowych i cyklicznie przeprowadzają działania, podczas których kontrolują pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym pod kątem ich ogólnego stanu technicznego, a w uzasadnionych przypadkach także pod kątem emisji spalin. Dzisiaj funkcjonariusze ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji – tak jak policjanci w całym kraju - prowadzą ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG", które mają na celu eliminowanie z dróg pojazdów w oczywisty sposób zanieczyszczających środowisko, np. poprzez zwiększoną emisję spalin i nadmierne zadymienie.

Nadmierna emisja spalin przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Oddychają nim nie tylko wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, a więc piesi, kierujący i ich pasażerowie, ale także mieszkańcy terenów, dla których sąsiedztwo drogi jest codziennością.Aby poprawiać jakość powietrza, a z ruchu drogowego eliminować pojazdy, które nie spełniają norm w zakresie emisji spalin do otoczenia, mundurowi cyklicznie, w różnych miejscach garnizonu stołecznego, przeprowadzają działania „SMOG”. Policjanci ruchu drogowego dokonują wówczas kontroli stanu technicznego pojazdów. Sprawdzają także emisję spalin. Specjaliści od ruchu drogowego podczas kontroli wykorzystują również analizator spalin, którego pomiar nie pozostawia wątpliwości. Jeśli wynik przewyższa dozwolone normy emisji spalin, policjant ma pewność i niepodważalną podstawę do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Dopiero po usunięciu ewentualnych nieprawidłowości i przejściu badania technicznego – użytkownik pojazdu będzie mógł powrócić takim autem do ruchu.

Podczas działań funkcjonariusze reagują także na wszystkie ujawnione nieprawidłowości, które mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Akcja ma również charakter edukacyjny. Pamiętajmy, że transport, szczególnie na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Policjanci będą przypominali kierującym, że dający się we znaki SMOG, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

Przypominamy kierującym, że policjant, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.

Tekst i film: nadkom. Jarosław Florczak, foto: podkom. Piotr Świstak/js

Pliki do pobrania