Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje o możliwości uzyskania dotacji na zatrudnienie pracownika.

Pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z tej formy wsparcia informujemy, że niezbędne informacje, wraz z wnioskiem, można znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie (zakładka: Rynek Pracy-Nabory). Wnioski i formularze dostępne są również w siedzibie PUP przy ul. Szkolnej 20.

Informacja telefoniczna: (22) 737 62 27, (22) 737 62 11