W Prażmowie dzielnicowe asp.szt. Elżbieta Szymańska i mł. asp. Malwina Giza wraz z policjantem zajmującym się profilaktyką kryminalną przeprowadzili dwa spotkania z młodzież szkolną w ramach projektu "Narkotyki i dopalacze zabijają". Program ten ma na celu zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków.

W dwóch oddzielnych spotkaniach policjanci spotkali się z uczniami III klas gimnazjalnych oraz klas VIII. Łącznie w zajęciach wzięło udział 110 uczniów Szkoły Podstawowej w Prażmowie.

Panie dzielnicowe asp.szt. Elżbieta Szymańska i mł. asp. Malwina Giza wraz policyjnym profilaktykiem nadkom. Jarosławem Sawickim zainaugurowali nowy program skierowany do młodzieży. Jest on realizowany w ramach kampanii społecznej " Narkotyki i dopalacze zabijają", której celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i tzw. Dopalaczy. W tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii, który został również zaprezentowany w Prażmowie.

Program ten będzie realizowany na terenie całego kraju.

js