Za nami pierwsze spotkanie w ramach nowego programu prewencyjnego "Piaseczno- bezpieczne miasto, bezpieczna gmina" W inauguracji udział wzięli między innymi Z- ca Burmistrza Pani Hanna Kułakowska- Michalak, a także Komendant Powiatowy Policji Pan mł. insp. Robert Pach wraz z zastępcą Panem kom. Januszem Ołdakiem.

Pierwsze z zaplanowanego cyklu spotkań odbyło się Woli Gołkowskiej w Klubie Seniora. Przypominamy, że wzorem lat ubiegłych prowadzimy spotkania dotyczące bezpieczeństwa wspólnie z władzami samorządowymi miasta i gminy Piaseczno. Tym razem program pod nazwą "Piaseczno- bezpieczne miasto, bezpieczna gmina" dotyczy zagadnień związanych ewaluacją oszustw, kradzieży danych, czy też prewencji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkania mają charakter otwarty, i są związane z edukacją społeczną, a także z promocją Policji i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego.

Wczorajsze spotkanie swoją obecnością uświetnili Pani Hanna Kułakowska- Michalak Zastępca miasta i gminy Piaseczno, radny powiatowy Pan Krzysztof Kasprzycki oraz Komendant Powiatowy Policji Pan mł. insp. Robert Pach wraz z Zastępcą Panem kom. Januszem Ołdakiem.

Spotkanie było też okazją do osobistych rozmów z tutejszym dzielnicowym Panem sierż. szt. Jackiem Maliszewskim.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Woli Gołkowskiej za udział w naszym programie!

js