Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

ZABAWY LOGORYTMICZNE banerek

Ruchowe zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 2 do 4 r.ż., których głównym celem jest stymulowanie rozwoju mowy. Dodatkowo rozwijają umiejętności poznawcze, świadomość swojego ciała, uwagę i koncentrację, a ponadto wyrabiają u dzieci wrażliwość na muzykę i rozwijają poczucie rytmu.

Nieodłączną częścią zajęć jest muzyka i ruch ciała w formie zabawy. Przez wykorzystanie ćwiczeń oddechowych, słownych i słuchowych ćwiczy się aparat mowy. Dzięki grupie, dzieci w naturalny sposób motywują się wzajemnie do własnej aktywności poprzez obserwację i naśladowanie. Przy wykorzystaniu w zabawie rymowanek, krótkich wierszyków i piosenek, dzieci mimowolnie uruchamiają mechanizmy mowy i wzajemnej komunikacji.

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 2-4 lata, odbywają się raz w tygodniu w czwartki o godz. 10:30, czas trwania 45 min.

Zapisy na zajęcia odbywają się przez stronę www.strefazajec.pl. tel. do kontaktu 505 856 669

ZABAWY LOGORYTMICZNE plakat A3