Nowa świetlica w Głoskowie-Letnisku otwarta już w lipcu 2024
Nowa świetlica w Głoskowie-Letnisku już niebawem otworzy swoje drzwi dla mieszkańców. Inwestycja, której koszt wyniósł blisko 5,3 mln zł, ma na celu stworzenie przestrzeni sprzyjającej nawiązywaniu sąsiedzkich relacji i realizacji pasji. Otwarcie planowane jest na lipiec 2024 roku.

Nowoczesne Centrum Aktywności Lokalnej w Głoskowie-Letnisku

Głosków-Letnisko zyskało nowoczesną świetlicę, która nie tylko wzbogaci ofertę kulturalną, ale także stanie się miejscem integracji lokalnej społeczności. Nowy budynek przy ul. Ogrodowej, którego budowa zakończyła się wczesną wiosną, został wyposażony w trzy duże sale, z których dwie można połączyć, tworząc przestrzeń na większe spotkania. Jedna z sal przystosowana jest do zajęć sportowych, a inna będzie filią Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

Warto podkreślić, że inwestycja została dofinansowana kwotą 2 mln zł z budżetu Mazowsza. Teren wokół budynku został również zagospodarowany – powstało wielofunkcyjne boisko, zadaszony parking rowerowy oraz kilka miejsc postojowych dla samochodów. Cały obszar został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób niewidomych i niedowidzących, co czyni go dostępnym dla wszystkich mieszkańców.

Oferta zajęć i wsparcie dla mieszkańców

Nowa świetlica, będąca częścią Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Głoskowie, przygotowała szeroką ofertę zajęć dla mieszkańców w różnym wieku. Wśród nich znajdą się:

  • Różnorodne zajęcia rekreacyjne: gimnastyka, nordic walking, joga oraz zajęcia taneczne.
  • Warsztaty i zajęcia edukacyjne: dotyczące zdrowia, technologii, kultury, ceramiki, nauki języka obcego oraz poznawania lokalnej historii.
  • Integracja międzypokoleniowa: wspólne wydarzenia i projekty z udziałem różnych grup wiekowych, sprzyjające wymianie doświadczeń między seniorami a młodszymi mieszkańcami.
  • Działania społeczne i wolontariat: promowanie idei wolontariatu i angażowanie się w działania społeczne, które poprawiają jakość życia lokalnej społeczności.
  • Wsparcie i poradnictwo: w różnych dziedzinach życia, takich jak zdrowie, finanse, prawo czy usługi społeczne.

Centrum Aktywności Lokalnej w Głoskowie ma na celu wspieranie oddolnych inicjatyw, organizowanie wolontariatu oraz włączanie w życie lokalnej społeczności osób i grup z różnych powodów wykluczonych lub mało aktywnych. Mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach, spotkaniach autorskich, pogadankach, a także realizować swoje własne pomysły i projekty.

Przestrzeń dla każdego

Nowa świetlica w Głoskowie-Letnisku to miejsce, gdzie każdy mieszkaniec znajdzie coś dla siebie. Bez zapisów i specjalnych zaproszeń można skorzystać z dostępnej infrastruktury i zorganizować wydarzenie według własnych pomysłów. To przestrzeń sprzyjająca aktywnemu życiu, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji i realizacji pasji.

Otwarcie świetlicy CAL Głosków planowane jest na lipiec 2024 roku. Już teraz mieszkańcy mogą cieszyć się z perspektywy korzystania z nowej, dynamicznej przestrzeni, która z pewnością przyczyni się do wzrostu aktywności lokalnej społeczności i poprawy jakości życia w Głoskowie.

Opublikowane 25.06.2024 r.


Źródło: UMiG Piaseczno