Rusza VIII edycja Budżetu Obywatelskiego: Piaseczno ma do rozdysponowania 1 mln zł
Mieszkańcy naszej gminy będą mieli możliwość współdecydowania o przeznaczeniu miliona złotych z budżetu gminnego na realizację wybranych projektów. Rusza VIII edycja Budżetu Obywatelskiego, a proces zgłaszania pomysłów rozpocznie się już 24 czerwca 2024 roku.
  1. Start zgłaszania projektów: 24 czerwca 2024 r.
  2. Głosowanie: 2 – 13 września 2024 r.
  3. Budżet na projekty: 1 000 000 zł
  4. Realizacja projektów: 2025 r.

Od 24 czerwca 2024 roku mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego. Każdy mieszkaniec może przedstawić maksymalnie trzy pomysły, które będą nieodpłatne i ogólnodostępne. Wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 130 tys. złotych. Projekty mogą dotyczyć zarówno zadań infrastrukturalnych, jak i remontowych, pod warunkiem, że dotyczą nieruchomości, do których gmina posiada tytuł prawny.

Formularze zgłoszeniowe można składać zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Zachęcamy do korzystania z elektronicznego systemu na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego. Każdy formularz musi zawierać listę poparcia składającą się z minimum 15 osób z terenu gminy, które popierają dany projekt.

Głosowanie na zgłoszone projekty odbędzie się w dniach od 2 do 13 września 2024 roku. Mieszkańcy będą mogli głosować zarówno online, jak i tradycyjnie za pomocą kart papierowych dostępnych w wyznaczonych punktach. W tym roku, podobnie jak w zeszłym, nie ma limitu wiekowego, co oznacza, że również osoby małoletnie mogą brać udział w głosowaniu, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Wszystkie wybrane przez mieszkańców projekty zostaną zrealizowane w 2025 roku. To doskonała okazja, aby wspólnie zadecydować o przyszłości naszej gminy i wprowadzić zmiany, które będą służyć całej społeczności. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego pod numerem telefonu 22 70 17 650.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego.


Źródło: Urząd Miasta