Nadchodzi LXVIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - szczegóły spotkania
Nadchodząca sesja Rady Powiatu to kluczowy moment dla mieszkańców, który zdecyduje o przyszłości wielu ważnych projektów. Odbędzie się ona 12 kwietnia 2024 r. w starostwie, a na jej porządku obrad znajdują się sprawy istotne dla lokalnej społeczności. To doskonała okazja, by śledzić decyzje wpływające na codzienne życie naszego powiatu.
  1. Obrady rozpoczną się od spraw formalnych, w tym otwarcia sesji i przyjęcia porządku obrad.
  2. Kluczowe raporty z działalności lokalnych jednostek za 2023 rok zostaną przedstawione, w tym Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  3. Poruszona zostanie również kwestia zmian w uchwałach dotyczących finansów powiatu, w tym wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu na 2024 rok.
  4. Zamknięcie sesji zakończy cykl istotnych dyskusji, interpelacji i oświadczeń radnych oraz wystąpień osób niebędących członkami Rady.

Sesja Rady Powiatu jest nie tylko momentem podsumowania dotychczasowych działań, ale również okazją do wpływania na kierunki rozwoju naszego powiatu. Sprawozdania z działalności kluczowych instytucji za miniony rok pozwolą mieszkańcom lepiej zrozumieć, jakie działania zostały podjęte w celu poprawy jakości życia i jakie wyzwania jeszcze przed nami stoją. Dyskusje nad projektami uchwał, zwłaszcza tymi dotyczącymi finansów, są istotne z punktu widzenia przyszłych inwestycji i projektów rozwojowych. Każdy punkt porządku obrad to kolejny krok w kierunku budowania silnej i zintegrowanej społeczności.

Warto zwrócić uwagę, że sesja będzie dostępna do śledzenia "na żywo" dzięki transmisji online, co daje wszystkim zainteresowanym możliwość bezpośredniego uczestnictwa w obradach bez konieczności fizycznego obecności w starostwie. To otwiera sesję na szersze grono odbiorców, umożliwiając mieszkańcom aktywne śledzenie procesów decyzyjnych i angażowanie się w życie lokalnej społeczności.

Spotkanie to ważny moment dla naszego powiatu, kiedy to wspólnie decydujemy o naszej przyszłości. Zachęcam wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa i śledzenia obrad, aby mieć realny wpływ na decyzje kształtujące nasze wspólne dobro.


Starostwo Powiatowe