Ogłoszono oficjalne wyniki wyborów do Rady Powiatu Piaseczyńskiego
Mieszkańcy Powiatu Piaseczyńskiego oddali swoje głosy, wybory samorządowe za nami. W pełnym zaangażowania wyborczym okresie, lokalna społeczność zademonstrowała swoje prawo do decydowania o przyszłości regionu. Znamy już wyniki, które rysują nowy obraz polityczny powiatu.
  1. Frekwencja wyborcza w Powiecie Piaseczyńskim osiągnęła poziom 55,78%.
  2. Gmina Tarczyn wyróżniła się najwyższą frekwencją - 63,88%.
  3. Koalicja Obywatelska zdobyła najwięcej mandatów w Radzie Powiatu - 14.
  4. Strona Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl zawiera pełne wyniki wyborów.

W kontekście tegorocznych wyborów samorządowych, mieszkańcy naszego powiatu pokazali, że lokalna demokracja jest dla nich wartością, którą chcą pielęgnować. Frekwencja wyborcza w powiecie piaseczyńskim wyniosła 55,78%, co świadczy o wysokim zaangażowaniu społecznym. Szczególnie aktywni okazali się mieszkańcy gminy Tarczyn, gdzie frekwencja przekroczyła 63%, co jest wynikiem godnym podkreślenia.

Wśród wybranych do Rady Powiatu Piaseczyńskiego znaleźli się przedstawiciele różnych komitetów wyborczych, z Koalicją Obywatelską na czele, która zdobyła 14 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość oraz KWW Nasza Gmina – Nasz Powiat uzyskały po 7 mandatów, co pokazuje zróżnicowanie polityczne wśród mieszkańców powiatu. Jedno miejsce przypadło również reprezentantowi KKW Trzecia Droga PSL Polska 2050 Szymona Hołowni, co może wprowadzić nową jakość do lokalnej debaty politycznej.

Wyniki te są odzwierciedleniem głosów mieszkańców, którzy w ten sposób wyrazili swoje przekonania i oczekiwania wobec przyszłych władz powiatu. To oni będą teraz kształtować politykę lokalną, mając na uwadze dobro wspólnoty. Pełne wyniki wyborów, wraz ze szczegółowymi informacjami o poszczególnych kandydatach, dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Wybory samorządowe to ważny moment dla każdej społeczności lokalnej, gdyż to mieszkańcy decydują o tym, kto będzie zarządzał ich najbliższym otoczeniem. Warto więc podkreślić aktywność wyborczą gminy Tarczyn i Lesznowoli, które wyraźnie wskazują na to, że lokalne sprawy są dla nich priorytetem. Z drugiej strony, gmina Góra Kalwaria, mimo że frekwencja była tam najniższa, również wniosła swój głos do ogólnopowiatowej mozaiki wyborczej.

Teraz, kiedy skład Rady Powiatu Piaseczyńskiego na kolejną kadencję jest już znany, mieszkańcy mogą obserwować, jak ich wybory wpłyną na rozwój i codzienne życie w powiecie. To czas, kiedy zaufanie oddane w ręce wybranych przedstawicieli zostanie wystawione na próbę w realizacji obietnic wyborczych i dążeniu do dobra wspólnego.


Źródło: Powiat Piaseczyński