Każde dziecko musi wiedzieć, że jego bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną. Przestrzeganie pewnych zasad z całą pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu jego bezpieczeństwa oraz pomoże uniknąć niebezpiecznych zdarzeń. Przypominać o tym powinni rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

Bezpieczeństwo dzieci jest rzeczą bardzo ważną. Im wcześniej rozpoczniemy edukację, tym lepsze będą efekty. Często zapominamy o tym, że przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa ma ogromny wpływ i przyczynia się do tego, że dziecko będzie wiedziało jak prawidłowo zareagować, gdy pojawi się niebezpieczeństwo.

Oto kilka cennych wskazówek, które powinniśmy przekazać swoim pociechom:

  • każde dziecko będące w domu samo powinno pamiętać, by nie otwierać drzwi osobom obcy, nie wpuszczać takich osób do mieszkania oraz poinformować o zdarzeniu osoby dorosłe
  • bawiąc się poza domem, na placu zabaw czy też w parku należy ostrożnie podchodzić do kontaktu z osobami obcymi,
  • z nieznajomymi nie należy rozmawiać, jak również podawać adresu ani przyjmować prezentów w postaci słodyczy, upominków
  • jeżeli dziecko czuje zagrożenie ze strony osoby obcej powinno uciekać w stronę ludzi i wołać o pomoc, a o całym zdarzeniu niezwłocznie poinformować swojego rodzica bądź opiekuna
  • mimo tego, że pies jest często nazywany przyjacielem człowieka, musi pamiętać o tym, że może on być również niebezpieczny, dlatego nauczmy swoje dzieci, że psa nie należy drażnić, uderzać w ogrodzenie bądź rzucać w niego przedmiotami
  • pamiętajmy również, że przed psem nigdy nie należy uciekać!
  • w przypadku starszych dzieci - komputer może być bardzo pomocnym, natomiast są też osoby które wykorzystują go do dzialań niezgodnych z prawem. Nauczmy swoje dzieci by w sieci nie podawały osobom nieznajomym swoich danych osobowych w tym adresu zamieszkania, nie opowiadały o swojej rodzinie, stanie majątkowym
  • należy przestrzec swoje dziecko, że osoba po drugiej stronie komputera nie zawsze przekazuje nam poglądy zgodne z prawdą.

 

asp. Magdalena Gąsowska