Debaty społeczne są świetną okazją do dialogu z mieszkańcami gminy na tematy związane z bezpieczeństwem. Dają również możliwość przybliżenia społeczeństwu charakterystyki oraz wyników pracy policjantów z danej jednostki policji. Pierwsza w tym roku debata społeczna odbędzie się w 27 marca 2023 roku o godzinie 18:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie przy ulicy Stępkowskiego 17.

Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Zapraszamy mieszkańców Tarczyna do aktywnego udziału w debacie społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy, która odbędzie się 27 marca 2023 roku w godz. 18:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych.

Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.