• Zaburzenia psychiczne to temat rzeka i niestety nie charakteryzują się jednym wzorcem zachowania, które pomogłoby w ustaleniu – czy ktoś faktycznie jest nimi dotknięty. Warto jednak, przy podejmowaniu interwencji, postępować w sposób przezorny, licząc się z możliwością, że stan psychiczny danej osoby może wymagać specjalnego podejścia i traktowania.