Wraz z początkiem roku przychodzi czas pochylenia się nad efektami służby i pracy wykonanej w minionych dwunastu miesiącach przez policjantów. Takim momentem jest niewątpliwie odprawa roczna na której w szerokim gronie omawiane są sukcesy minionego roku ale również plany na przyszłość oraz jasne wskazanie tego co wymaga większego nakładu pracy ze strony funkcjonariuszy.

Wczoraj w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie odbyła się odprawa służbowa piaseczyńskich policjantów. Rozpoczęła się ona uroczystym przywitaniem kadry kierowniczej oraz zaproszonych gości przez Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie mł. insp. Pawła Krauza.

Komendant zaprezentował wyniki osiągnięte przez policjantów realizujących swoje działania na terenie powiatu piaseczyńskiego. W trakcie wystąpienia podziękował przedstawicielom wszystkich władz samorządowych i instytucjom za codzienną współpracę z naszą jednostką. Zwrócił uwagę jak ważne jest ich wsparcie, również to finansowe. Dzięki funduszom otrzymanym od samorządów Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie wzbogaciła się o nowe radiowozy, materiały edukacyjne, sprzęt informatyczny.

Przedstawione zostały dane odnoszące się do wszystkich pionów – prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalnego. Zaprezentowano między innymi: ilość ujawnianych wykroczeń, liczbę przeprowadzonych interwencji, zastosowanych postępowań mandatowych jak również spraw skierowanych do sądu z wnioskiem o ukaranie. W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym omówiona została ilość wypadków oraz kolizji drogowych na przestrzeni ostatnich lat.

Komendant wskazał również, że czynnikiem mającym ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców są działania profilaktyczne, które w ostatnim roku były prowadzone na wielu płaszczyznach i dotyczyły różnych aspektów.

Omówiona została również praca funkcjonariuszy pionu kryminalnego oraz najciekawsze sprawy, a także zatrzymania, które miały miejsce w ostatnim roku. Komendant podziękował wszystkim uczestnikom odprawy za wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, jak również wyraził nadzieję na równie owocną współpracę w roku 2023.

Na zakończenie odprawy głos zabrali również zaproszeni goście -  pan Daniel Putkiewicz Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, pani wójt gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka – Wąsik oraz bryg. Karol Kuras – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

 

asp. Magdalena Gąsowska