W Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce oraz prezesem Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Wólce Kosowskiej "Wólka Center". Celem było omówienie działań policji, jak również wzajemnej współpracy na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce, a jego głównym celem było omówienie wzajemnej współpracy, która ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Przedstawiciele "Wólka Center" zapewnili o swojej gotowości współpracy zarówno z policją jak też władzami lokalnymi. Przedstawione zostały także działania piaseczyńskiej policji na rzecz bezpieczeństwa cudzoziemców przebywających na terenie powiatu.

W spotkaniu wziął udział Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. insp. Paweł Krauz, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie kom. Krzysztof Przybył, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Lesznowoli asp. szt. Paweł Kreczmański jak również pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją - asp. szt. Agata Kaliściak - Olek.

 

asp. Magdalena Gąsowska