Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

Piaseczyńscy policjanci rozpoczęli cykl spotkań ze starszymi uczniami szkół podstawowych oraz średnich. Prowadzone prelekcje dotyczą odpowiedzialności karnej, cyberprzemocy, hejtu oraz narkotyków i dopalaczy. Pierwsze wizyty odbyły się już w szkole podstawowej w Piasecznie oraz Konstancinie – Jeziornie.

Piaseczyńscy policjanci rozpoczęli cykl spotkań z uczniami VI, VII i VIII klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. W trakcie prelekcji poruszali kwestie dotyczące odpowiedzialności karnej młodzieży za zachowania agresywne, przemoc rówieśniczą, demoralizację oraz przemoc z wykorzystaniem internetu. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi, że umieszczanie obraźliwych wpisów na portalach społecznościowych czy nagrywanie filmów bez czyjejś zgody może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych i grozi odpowiedzialnością karną.

Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami. Był czas na zadawanie pytań, wyjaśnienie wątpliwości oraz indywidualne rozmowy.

 

asp. Magdalena Gąsowska/ea

 • Spotkanie z uczniami na hali sportowej szkoły podstawowej
  Spotkanie z uczniami
 • Spotkanie z uczniami na hali sportowej szkoły podstawowej
  Spotkanie z uczniami
 • Spotkanie z uczniami na hali sportowej szkoły podstawowej
  Spotkanie z uczniami
 • Spotkanie z uczniami na hali sportowej szkoły podstawowej
  Spotkanie z uczniami