Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

  • Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie poszukuje 1 kandydata/kandydatki w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko INSPEKTOR do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego, weryfikacji i bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.