• Dziś na terenie powiatu piaseczyńskiego zostaną przeprowadzone działania kontrolno-prewencyjne ukierunkowane na zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków i kolizji poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego. W akcji udział wezmą policjanci z wydziału ruchu drogowego piaseczyńskiej komendy oraz straż miejska, która będzie rejestrować wykroczenia popełniane przez kierujących za pomocą ,,drona''.