Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie realizują nową edycję ogólnopolskiego programu profilaktycznego pod nazwą „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Dodatkowo w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji, a Zastępcą Burmistrza miasta i gminy Piaseczno programem został skierowany do wszystkich uczniów klas VIII oraz ich rodziców.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie wznowili działania prewencyjne realizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno- profilaktycznej pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają” Tegoroczne spotkania to również efekt porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji, a Zastępcą Burmistrza miasta i gminy Piaseczno Panią Hanną Kułakowską – Michalak. Celem porozumienia jest dotarcie z programem do jak największej liczby uczniów oraz ich rodziców. Ma to służyć wzrostowi świadomość zagrożenia jakim są środki odurzające. Pierwsze spotkanie z rodzicami odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2. Wczoraj zajęcia dla dwóch klas VIII zostały przeprowadzone Szkole Podstawowej nr 3.


 

nadkom. Jarosław Sawicki