Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

Projekt „ Szczęśliwy nauczyciel- szczęśliwy uczeń” realizowany był w IV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie z funduszy programu Erasmus+ i trwał od 1 września 2018r do 31 grudnia 2019 r.

Główne cele projektu obejmowały podniesienie poziomu nauczania w szkole poprzez wzrost motywacji uczniów dzięki zastosowaniu innowacyjnych i kreatywnych metod pracy przez wszystkich nauczycieli. Istotne w realizacji celów było także przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego nauczycieli oraz podniesienie poziomu kompetencji miękkich wszystkich nauczycieli, jako wkład w ich rozwój osobisty.

Szczególnie ważne na przestrzeni ostatnich lat staje się polepszenie relacji na linii uczeń-nauczyciel, co daje szansę na zmniejszenie ilości konfliktów. Niezwykle trudne w dzisiejszych czasach jest zbudowanie atmosfery wzrostu zaufania do nauczycieli i również taki cel postawiliśmy sobie jako ważny do zrealizowania.

W projekcie zaplanowano 14 mobilności do : Włoch, Portugalii, Hiszpanii i na Maltę. W sumie w ramach programu Erasmus+ szkoła otrzymała 152 320 zł 29 gr. dofinansowania.

Poza kursami, które pozwoliły nam uzyskać konkretną wiedzę i umiejętności, nauczyciele z naszej szkoły wzięli także udział w wizycie typu „job shadowng” w szkole Colegio Sagrado Corazón de Jesús znajdującej się w centrum Alcalá de Henares, niedużym miasteczku położonym 30 km od Madrytu. Szkoła ta współpracuje z Uniwersytetem Alcalá de Henares w zakresie praktyk studenckich oraz z Urzędem Miasta, angażując się w różne inicjatywy obywatelskie. Podczas rozmów z nauczycielami mieliśmy okazję poznać różne problemy, z którymi boryka się lokalna społeczność. Większość zakładów przemysłowych w regionie została zamknięta co spowodowało znaczący wzrost bezrobocia i niższy poziom socjalny i kulturowy. Zespół poradnictwa psychologicznego szkoły bardzo aktywnie pomaga uczniom, którzy mają problemy osobiste, a szkoła jest otwarta na każdą narodowość, religię lub stan społeczny. Do szkoły uczęszcza bardzo wielu obcokrajowców. Wizyta w Alcali stałą się dla nas niezwykle cennym doświadczeniem.

Realizacja projektu była dla wszystkich uczestniczących w nim nauczycieli wspaniałym doświadczeniem. Pozyskane z UE środki pozwoliły zapoznać się z wieloma aspektami i sposobami przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz z bardzo wzbogacającym warsztat nauczyciela kontekstem kulturowym wielu krajów europejskich.

Florencja-1
Foto-Porto-2
Foto-Porto
Foto-Madryt-1