Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

Do 30 listopada trwa głosowanie na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

W MRDPP IV kadencji z naszego regionu zasiada Piotr Kandyba – radny sejmiku wojewódzkiego, oraz prezes Stowarzyszenia Dobra Wola Jacek Zalewski, jako przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego – wskazany przez Wojewódzką Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Sylwetki kandydatów zaprezentowane zostały na stronie internetowej: www.dialog.mazovia.pl

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ważnym gremium doradzającym Marszałkowi Województwa we wszelkich kwestiach związanych z działalnością pożytku publicznego. W ciągu 4 kadencji Rada odbyła 45 posiedzeń w regularnych dwumiesięcznych odstępach, jednocześnie intensywnie pracując pomiędzy posiedzeniami. Przyjęła prawie 240, skonsultowała ok. 200 projektów strategii, planów, aktów prawa miejscowego i innych istotnych dokumentów. Skutecznie przeprowadziła wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020.

Działania Rady śledzić można na stronie www.dialog.mazovia.pl oraz na fanpage Rady na Facebooku: https://www.facebook.com/MazowieckaRadaDzialalnosciPozytkuPublicznego