XIV sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się 4 listopada 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14. Początek obrad o godz. 15.00.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/2/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/5/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/3/13 Rady Powiatu piaseczyńskiego z dnia 5 września 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
7. zamknięcie sesji.
Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne są tutaj >>>