Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

We wtorek 20 sierpnia rozpoczną się roboty związane z rozbudową ul. Marii Świątkiewicz w gminie Lesznowola (droga powiatowa 2860W). W pierwszym etapie planowane jest zamknięcie skrzyżowania ul. Nadrzecznej z ul. Świątkiewicz.