Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

W dniu dzisiejszym zostały opublikowane wyniki rekrutacji zasadniczej do szkół średnich oraz listy zakwalifikowanych. Wyniki w naszym powiecie są pomyślne. W szkołach powiatowych jest 246 wolnych miejsc, w tym 186 dla absolwentów gimnazjów i 60 dla absolwentów szkół podstawowych.

Miejsca wolne dla absolwentów gimnazjum:
1. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, liczba miejsc wolnych 39,
2. Liceum Ogólnokształcące im. I. Sendlerowej w Tarczynie, liczba miejsc wolnych 19,
3. Liceum Ogólnokształcące w Górze Kalwarii w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, liczba miejsc wolnych 43,
4. Technikum Nr 2 w Górze Kalwarii w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, liczba miejsc wolnych 20, w tym:
- technik budownictwa - 12 miejsc wolnych,
- technik ekonomista - 8 miejsc wolnych,
5. Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 2 w Górze Kalwarii w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, liczba miejsc wolnych 17,
w tym:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych - 12 wolnych miejsc,
- fryzjer - 2 wolne miejsca,
- kierowca mechanik - 3 wolne miejsca,
6.Technikum Nr 1 w Górze Kalwarii w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak, liczba miejsc wolnych 18, w tym:
- technik hotelarstwa - 14 miejsc wolnych
- technik żywienia i usług gastronomicznych - 4 miejsca wolne
7. Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 1 w Górze Kalwarii w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak, liczba miejsc wolnych 17, w zawodzie kucharz
8. Technikum Nr 3 w Zespole Szkół RCKU im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie, liczba miejsc wolnych 13 w technikum ogrodniczym.

Miejsca wolne dla absolwentów szkoły podstawowej:
1. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, liczba miejsc wolnych 17,
2. Liceum Ogólnokształcące w Górze Kalwarii w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, liczba miejsc wolnych 16,
3. Technikum Nr 2 w Górze Kalwarii w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, liczba miejsc wolnych 5, w tym:
- technik budownictwa - 4 wolne miejsca,
- technik ekonomista -1 miejsce wolne,
4. Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 2 w Górze Kalwarii w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, liczba miejsc wolnych 11, w tym;
- monter zabudowy i robót wykończeniowych - 4 wolne miejsca,
- fryzjer - 4 wolne miejsca,
- elektromechanik pojazdów samochodowych- 3 wolne miejsca,
5. Technikum Nr 1 w Górze Kalwarii w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak, liczba miejsc wolnych 7, technik hotelarstwa
6. Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 1 w Górze Kalwarii w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak, liczba miejsc wolnych 4, w zawodzie kucharz.

Jeśli zgłoszą się uczniowie, którzy nie zostali przydzieleni do żadnej z wybranych przez siebie szkół, będziemy starali się być elastyczni i znaleźć dla nich rozwiązanie odpowiadające ich potrzebom. Należy podkreślić, że ostateczne wyniki rekrutacji będą wiadome, gdy młodzież dostarczy do szkół świadectwa, co oznaczać będzie potwierdzenie, że dany uczeń wybiera szkołę, do której został zakwalifikowany. Nastąpi to 25 lipca.