Pogoda zachęca do poruszania się na rowerze. Wszystkie dzieci, które ukończyły 10 lat mogą jeździć na rowerach po drogach pod warunkiem uzyskania karty rowerowej. Wczoraj policjanci z piaseczyńskiej "drogówki" przeprowadzili w Górze Kalwarii egzamin do którego przystąpiło aż 320 uczniów szkół z całego powiatu!

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach rowerem bez uprawnień, co jednak nie zwalnia ich od obowiązku znania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Nauczyciel prowadzący zajęcia, niezależnie z jakiego przedmiotu, sam dobiera metodykę szkolenia i środki dydaktyczne. Nie ma też żadnych przeszkód, aby w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela uczestniczyły również inne osoby, które (z racji swojej wiedzy, funkcji, doświadczenia etc.) mogą wspomóc proces dydaktyczny. A więc w zajęciach przygotowujących uczniów do uzyskania karty rowerowej mogą uczestniczyć również policjanci mający odpowiednią wiedzę i potrafiący ją wykorzystać w kontaktach z dziećmi.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:
1.teoretycznej;
2. praktycznej.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, co roku wspomagają dyrektorów szkół podstawowych w przygotowaniu dzieci do egzaminu na kartę rowerową i przeprowadzeniu takiego egzaminu, a wczoraj w Górze Kalwarii przeprowadzili egzaminy praktyczne dla 320 uczniów szkól z naszego powiatu, i co najważniejsze, egzamin zdały wszystkie dzieciaki!

Nad sprawnym przebiegiem egzaminów czuwał zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego z Piaseczna Pan asp.szt. Maciej Piotrowski.

Za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia dziękujemy Burmistrzowi miasta i gminy Góra Kalwaria Panu Arkadiuszowi Strzyżewskiemu.

 

js