IX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się w czwartek, 23 maja o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Piaseczyńskim,
3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2020,
6. zamknięcie sesji.