Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie zaprasza osoby w wieku 18-29 lat do uczestnictwa w projekcie PO WER.

Urząd kontynuuje realizację projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanego do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

- staże
- szkolenia
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Możesz zostać uczestnikiem projektu PO WER, jeżeli jesteś osobą bezrobotną w wieku 18-29 lat oraz spełniasz poniższe kryteria:

- masz ustalony II profil pomocy (I w uzasadnionych przypadkach),
- nie kształcisz się w trybie stacjonarnym,
- nie szkoliłeś/aś się ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

Osoby do 25 roku życia muszą rozpocząć udział w projekcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie.

Szczegółowe informacje odnośnie projektu PO WER można uzyskać u swojego doradcy klienta lub pod nr tel. 22 737-62-33.

www.piaseczno.praca.gov.pl