Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

VII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie za 2018 rok,
4. przyjęcie projektu protokołu z VI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
17. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
18. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Piaseczyńskiego,
19. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
20. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między VI a VII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego
21. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
22. oświadczenia Radnych,
23. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
24. zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne są tutaj >>>