Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

W związku z zapowiedzią ZNP dotyczącą ogólnopolskiego strajku nauczycieli informujemy, że rozpoczęcie strajku planowane jest na poniedziałek 8 kwietnia br., a czas jego trwania nie jest określony. Strajk będzie trwał w godzinach pracy szkół, a jego organizatorem na terenie powiatu jest Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP w Piasecznie.
Poniżej informacja o gotowości strajkowej poszczególnych szkół prowadzonych przez Powiat Piaseczyński - w sytuacji, jeśli nie dojdzie do wcześniejszego porozumienia ZNP z przedstawicielami rządu w ramach Rady Dialogu Społecznego. Faktyczna liczba nauczycilei i pracowników oświaty, którzy przystąpią do strajku będzie znana w poniedziałek rano.
1. Zespół Szkół w Tarczynie (liceum) - gotowość strajkowa 90 % - nie zabezpiecza zajęć opiekuńczych,
2. IV LO im. W. Pileckiego, ul. Chyliczkowska 14 - gotowość strajkowa 74,5% - od 8 do 10 kwietnia - rekolekcje, nie odbywają się zajęcia edukacyjne,
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Piasecznie - gotowość strajkowa 60% - planowane jest zorganizowanie zajęć opiekuńczych, chyba że do strajku przystąpi większa liczba pracowników (wtedy może dość do zawieszania zajęć i tzw. zamknięcia szkoły z uwagi na bezpieczeństwo uczniów,
4. Zespół Szkół RCKU w Piasecznie - gotowość strajkowa 75,8% - od 8 do 10 kwietnia - rekolekcje, nie odbywają się zajęcia edukacyjne, nieczynny będzie internat,
5. Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie - gotowość strajkowa 92% - planowane jest zorganizowanie zajęć opiekuńczych,
6. Zespół Szkół Nr 2 im. E. Plater w Piasecznie - gotowość strajkowa 98% - planowane jest zorganizowanie zajęć opiekuńczych,
7. Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie - gotowość strajkowa 89% - planowane jest zorganizowanie zajęć opiekuńczych,
8. Zespół Szkół Zawodowych im. M. F. Bielińskiego w Górze Kalwarii - gotowość strajkowa 83% - planowane jest zorganizowanie zajęć opiekuńczych, internat będzie nieczynny,
9. Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii - gotowość strajkowa 81% - planowane jest zorganizowanie zajęć opiekuńczych,
10. Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach, - gotowość strajkowa 83% - planowane jest zorganizowanie zajęć opiekuńczych, chyba że do strajku przystąpi większa liczba pracowników - wtedy może dość do zawieszania zajęć i tzw. zamknięcia szkoły z uwagi na bezpieczeństwo uczniów,
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, solidaryzuje się ze strajkującymi, jednak będzie pracować planowo, tzn. wszystkie zaplanowane wizyty u specjalistów się odbędą.
Jednocześnie informujemy, że rodzice uczniów ZSS w Pęcherach jak i SOSW w Piasecznie zostali powiadomieni o gotowości strajkowej i znacznie ograniczonych możliwościach zorganizowania zajęć opiekuńczych. Rodzice zostali również poproszeni o organizację opieki nad dziećmi we własnym zakresie.
Pozostałe szkoły zamieściły informacje na stronach szkół lub przesłały informacje do rodziców za pomocą dziennika elektronicznego. Apelujemy do rodziców o regularne sprawdzanie komunikatów w dziennikach elektronicznych i na stronach internetowych szkół.
Prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.