W Szkole Podstawowej w Pracach Małych odbyły się zajęcia podczas których policjanci przybliżyli uczniom zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i zagrożeń z nim związanych. Była mowa o przemocy i odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Spotkanie zostało zorganizowane przez dzielnicowego Pana sierż.szt. Mariusza Latka.

W Szkole Podstawowej w Pracach Małych w gminie Tarczyn z uczniami spotkał się miejscowy dzielnicowy Pan sierż.szt. Mariusz Latek oraz policjant realizujący zadania z zakresu profilaktyki nadkom. Jarosław Sawicki. W trakcie zajęć rozmawialiśmy między innymi na temat zagrożeń w Internecie. Uczniowie na przykładach poznali różnice pomiędzy zwykłą przemocą, a cyberprzemocą. Zapoznali się z najczęstszymi formami, jakie przybiera cyberprzemoc, a także poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, tak aby nie stać się ofiarą cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, jak powinien zachować się świadek  takiej przemocy oraz co zrobić, gdy sami staną się ofiarą przemocy przy użyciu nowych technologii.

Tematem spotkań profilaktycznych była też m.in. odpowiedzialność prawna osób nieletnich. W trakcie spotkań uczniowie otrzymali cenne wskazówki, do kogo należy zwrócić się o pomoc i gdzie szukać wsparcia w przypadku problemów związanych z cyberprzemocą lub gdy staną się ofiarą jakiegoś przestępstwa. Kadrze pedagogicznej szkoły oraz uczniom dziękujemy za wspaniałe przyjęcie i zaangażowanie podczas zajęć.

js